Hytaý nurbat çeňňegi / halkaly rulon dyrnaklary rulon üçekli sim dyrnaklary öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Buraw çeňňegi / halkaly rulon dyrnaklary rulon üçekli dyrnaklar

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Buraw çeňňegi / halkaly rulon dyrnaklary
Kellesi: tegelek kelle
Reňk: altyn
Ulanylyşy: Bina gurluşygy
MOQ: 1 tonna
Marka: Fasto
Mysal : Rulet dyrnagy bar
MOQ : 50000PCS
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý
Eltip beriş wagty : 7 ~ 28 gün
Bobin üçek dyrnaklary Gurluşykda ulanylýan dyrnagyň bir görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hakyky önümler

jikme-jiklik

Coil dyrnagy näme?
Gurluşykda we agaç ussalarynda dyrnak, bir ujuna gönükdirilen we beýleki ujunda tekizlenen we bir ýa-da birnäçe zady biri-birine berkitmek üçin ulanylýan inçejik metal şaý.... Dyrnaklar adatça polatdan ýasalýar, ýöne poslamaýan polatdan hem ýasalyp bilner,
demir, mis, alýumin ýa-da bürünç.

spesifikasiýa

jikme-jiklik

Ulanylyşy

Softumşak we gaty agaç, bambuk enjamlary, adaty plastmassalar, toprak diwaryny zyňmak, mebelleri bejermek, agaç gutulary gaplamak we ş.m. gurluşyk, bezeg, bezeg, bezeg pudagynda giňden ulanylýar.

jikme-jiklik

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

Bukja

Enjamlar we ussahanalar

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: