Kompaniýa habarlary

 • Hytaý (BAE) söwda ýarmarkasy 2022

  Hytaý (BAE) söwda ýarmarkasy 2022

  Sergi 2010-njy ýyldan bäri 11 gezek üstünlikli geçirilýär. Dubaý tutuş Eastakyn Gündogaryň maliýe we ykdysady merkezidir.Liberal ykdysady syýasatlary, täsin geografiki ýerleşişi we doly infrastrukturasy bilen Dubaý iň möhüm transport merkezine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Burawlara baha bermeli däl

  Burawlara baha bermeli däl

  Kiçijik nurbatlar durmuşymyz bilen baglanyşykly.Käbirleri muny inkär edip bilerler, emma biz her gün nurbatlary öz içine alýan zatlary ulanýarys.Smartfonlardaky kiçijik nurbatlardan başlap, uçarlara we gämilere berkidijilere çenli, nurbatlaryň bize elmydama getirýän amatlylygyndan lezzet alýarys.Soň bolsa, inslere düşünmegimiz zerur ...
  Koprak oka
 • Berkidiji ýarmarka Ştutgart

  Berkidiji ýarmarka Ştutgart

  Ştutgart halkara berkitme ýarmarkasy 2023-nji ýylyň 21-nji martyndan 23-nji martyna çenli Germaniýanyň Ştutgart şäherinde geçiriler. Germaniýada Ştutgart halkara berkitme sergisi, ABŞ-da Las Wegas sergisi we Şanhaý halkara berkitme hünär sergisi ...
  Koprak oka
 • Fasto 132-nji kanton ýarmarkasy

  Fasto 132-nji kanton ýarmarkasy

  Fasto 132-nji kanton ýarmarkasyna gatnaşdy we munuň üçin köp taýynlyk gördüler.Müşderi 2022.10.15-den 2023315-e çenli TM-de ýa-da 2022.10.15-den 2022.10.24-e çenli göni ýaýlymda habarlaşyp biler.2022-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda.132-nji Kanton ýarmarkasynyň wirtual açylyş dabarasy onlaýn ýagdaýda geçirildi.Wang Wentao muny ...
  Koprak oka
 • Iň täze sergi

  Iň täze sergi

  2022-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Russiýada WELDEX başlandy.Fasto bu gezek oňa gatnaşdy.Weldex kebşirleýiş tehnologiýasy boýunça Russiýanyň öňdebaryjy sergisidir.Dünýäniň dürli künjeginden öndürijiler sergi meýdançasyndaky köp sanly hünärmene täze kebşirleýiş önümlerini hödürläp bilerler;Ent ...
  Koprak oka