Hytaýda gyzgyn çümdürilen galvanizli zontik kellesi bükülen şank üçegi galvanizli dyrnak öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Gyzgyn çümdürilen galvanizli zontik kellesi bükülen şank üçegi galvanizli dyrnak

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: 3/4 üçek çüýleri
Görnüşi: üçek dyrnagy
Standart: DIN
Baş görnüşi: gapak
Programma: bina, gurluşyk
Marka: Fasto
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý

Gurluşykda we gurluşykda 3/4 üçek çüýleri ulanylýar.
Önümiň ady: 3/4 üçek çüýleri
Görnüşi: üçek dyrnagy
Standart: DIN
Baş görnüşi: gapak
Programma: bina, gurluşyk
Marka: Fasto
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Dam çüýleri kontrplak ulanmalymy?
Kod, dyrnaklaryň diňe üçek polunyň galyňlygy bir dýuýmyň 3/4 böleginden pes bolanda aralaşýandygyny aýdýar.Gar, buz we
ýele garşy duruň, azyndan bir dýuým galyňlykdaky kontrplak bolmaly.

Dam örtükleri näçe wagt bolmaly?
Dyrnaklar bir dýuýmyň 3/4 böleginiň üçegine girmek üçin uzyn bolmaly;üçek palubasy bir dýuýmyň 3/4 böleginden az bolsa, dyrnaklar üçegiň aşagyndaky bir dýuýmyň azyndan 1/8 bölegine aralaşmak we uzalmak üçin uzyn bolmalydyr.

jikme-jiklik

Esasy önümler

jikme-jiklik

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

Bukja

Enjamlar we ussahanalar

amaly

Goýmalar

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: