China Hex ýuwujy kellesi öz-özüne degiriji nurbatlar Öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Hex ýuwujy kelläniň özüne degýän nurbatlar

Gysga düşündiriş:

Material: C1022
Baş görnüşi: Hex ýuwujy
Sapak: Özüňe degmek
Jemleýji: Ruspert
Ölçegi: M9- M75
Uzynlygy : 10-200mm
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Hex ýuwujy kelläniň özüne degýän nurbatlary mehaniki bölekleriň bir görnüşidir.Öz-özüňe degýän nurbatlar esasan inçe metal plitalaryň (polat plitalar, arra plitalary we ş.m.) arasynda baglanyşyk üçin ulanylýar.

Material: C1022
Baş görnüşi: Hex ýuwujy
Sapak: Özüňe degmek
Jemleýji: Ruspert
Ölçegi: M9- M75
Uzynlygy : 10-200mm
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý
Köp mukdarda gaplamak, 20-25 kg / ctn
Umumy goňur ýa-da ak kiçijik guty gaplamak, 1-3kgs / guty, 20-25kgs / ctn.
Reňkli kiçijik guty gaplamak, 1-3kgs / guty, 20-25kgs / ctn.

Hex ýuwujy kellä birikdirilende öz-özüni kakmak üçin nurbatlar, ilki birikdirilen bölek üçin ýüplükli aşaky deşik ýasap, soňra öz-özüni kakýan nurbady birikdirilen bölekiň aşaky deşigine nurbatlaň.Öz-özüňe degýän nurbatyň ýüplüginiň ýokary berkligi (≥HRC45) bolany üçin, içerki ýüplük birikdirmek üçin birikdirilen bölegiň aşaky aşaky deşigine gysylyp bilner.

Eltip bermek

Deňiz arkaly (transporter transporty käbir ýurtlarda we sebitlerde bar).
FOB porty: Týanjin
Gurluş wagty: 30-45 gün
Töleg: 1.T / T 30% Harytlar gelmezden ozal B / L göçürmesine goýum we balans
Gözüňde yzyna gaýtaryp bolmajak L / C açmak
Esasy eksport bazary: Afrika, Günorta Amerika, Europeewropa, Aziýa…

jikme-jiklik

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

Bukja

Enjamlar we ussahanalar

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: