Baglanan EPDM ýuwujy Ind Hex ýuwujy kelleli öz-özüni buraw nurbatlary bilen öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Baglanan EPDM ýuwujy bilen örtülen nurbatlar, Hex ýuwujy kelläniň öz-özüni buraw nurbatlary

Gysga düşündiriş:

Tamamlamak: ZINC örtülen, sary sink örtülen, sink örtülen, sary sink örtülen, Nikl örtülen, Darodize, Ruspert
Material: Poslamaýan polat, polat
Ölçeg ulgamy: Metrik
Baş stil: HEX
Gelip çykan ýeri: Şanxi, Hytaý
Standart: DIN
Önümiň ady: Ind Hex ýuwujy kellesi öz-özüni buraw nurbatlary
Ölçegi: 4.2,4.8,5.5,6.3
Baş görnüşi: Indent Hex ýuwujy kellesi
Eltip beriş wagty: 7 ~ 28 gün
MOQ: 50000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

spesifikasiýa

Ölçegi # 6x1 "Ora-da müşderiniň isleglerine görä.
Marka FASTO
Çig materiýa C1022
Uzynlyk Custöriteleşdirilen
Arza Gurluşyk gurluşygy
Gaplamak Müşderileriň zerurlyklaryna görä
Mysal mebel birleşdiriji boltlar bar
Örtük Gara fosfat
Standart DIN
Mysal Guradyjy buraw burawlary bar
MOQ5 5000 bölek
Eltip bermek 7 ~ 28 gün
Kepillik 12 aý
Düşündiriş: ISO, GB, DIN we ş.m. standartly mebel birleşdiriji boltlar. Agaç mebel üçin amatly.

Düşündiriş

Ordinaryönekeý boltlaryň kellesi gaty galyň we deformasiýa etmek kyn.Gurlandan soň yrgyldy ýüze çyksa, ony täzeden berkitmeli;flanesiň birneme deformasiýa edilip, has berk gulplanyp bilýän inçe bölegi bar.Mundan başga-da, çukura girse, adaty bolt guraly ulanyp bilmez.Flanes boltynyň kellesi kiçi, aşaky flanes hem berkidiji rol oýnaýar, ýöne ýörite gural bilen deşige salyp bolýar., altyburçly rozetka bilen birmeňzeş prinsip hakda.Soňra has ýumşak, könelmeýän materiallarda has ygtybarly we perforasiýa sebäp bolmajak flanes ýokarky tekiz pad bar.

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

Bukja

Enjamlar we ussahanalar

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: