Hytaý Drywall nurbat öndüriji we üpjün ediji |Fasto

Guradyjy nurbat

Gysga düşündiriş:

Fosfat gutarýan ekiz sapak.Gips tagtasyny öňünden burawlamazdan ýeňil polatdan ýa-da agaç taýaklaryndan çalt berkitmek üçin deşik.Bugle kellesi kagyzy ýyrtmazdan dogry çuňluga goýýar.

Ug Bugle
Os Poslama garşy
Internal Içerki we daşarky ulanmak üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

jikme-jiklik

Guradyjy nurbat näme?

Guradyjy nurbat näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.

Guradyjy nurbatlaryň aýratynlygy näme?
Guradyjy nurbatlar, adaty nurbatlara garanyňda has çuňňur sapaklara eýe bolup, olaryň guradyjy enjamdan aňsatlyk bilen çykmagyna päsgel berýär.Olar polatdan ýasalan we guradyjy enjamda burawlamak üçin tok tornavida talap edýär.Olar guradyjy gurallary agaja oturtmak üçin niýetlenendir.

Önümiň spesifikasiýasy

Ölçegi # 6x1 "Ora-da müşderiniň isleglerine görä.
Marka FASTO
Material Uglerod polat
Baş Bugle
Sürüň Phillips (PH2)
Nokat Kesgitli nokat
Sapak Inçe sapak (Ekiz çalt sapak)
Örtük Gara fosfat
Standart DIN
Mysal Guradyjy nurbat bar
MOQ5 5000 bölek
Eltip bermek 10-25 gün

Tehniki maglumatlar

jikme-jiklik

Ulanylyşy

Guradyjy nurbat ulanylýar:
Guradyjy nurbatlar üçin esasy maksat, guradyjy gaplaryň doly listlerini (köplenç özüňiz üçin 4 futdan 8 futa çenli) ýa-da agaçdan ýa-da metaldan ýasalan armatura bölek bölek böleklerini üpjün etmekdir.Guradyjy nurbatlar dyrnaklary bejermek üçin amatly

jikme-jiklik

Dürli örtük

jikme-jiklik

GAR FOSFAT

jikme-jiklik

ÇYK FOSFAT EDILDI

jikme-jiklik

ZINC

Jikme-jiklikler Suratlar

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

Önümiň ululyklary

Gauge Ölçegi (dýuým) Ölçegi (mm) Gauge Ölçegi (dýuým) Ölçegi (mm)
#6
(3.5)
6x1 / 2 " 3.5X13 #8
4.2)
8x4 " 4.2X100
6x5 / 8 " 3.5X16 8x5 / 8 " 4.2X16
6x3 / 4 " 3.5x19 8x3 / 4 " 4.2x19
3.5X20 4.2X20
6x1 " 3.5X25 8x1 " 4.2X25
6x1-1 / 8 " 3.5X28 8x1-1 / 8 " 4.2X28
3.5X30 4.2X30
6x1-1 / 4 " 3.5X32 8x1-1 / 4 " 4.2X32
6x1-3 / 8 " 3.5X35 8x1-3 / 8 " 4.2X35
6x1-1 / 2 " 3.5X38 8x1-1 / 2 " 4.2X38
3.5X40 4.2X40
6x1-5 / 8 " 3.5X41 8x1-3 / 4 " 4.2X45
3.5X42 8x2 " 4.2X50
6x1-3 / 4 " 3.5X45 4.2X55
6x2 " 3.5X50 8x2-1 / 4 " 4.2X57
6x2-1 / 8 " 3.5x54 4.2X60
3.5X55 8x2-1 / 2 " 4.2X63
6x2-1 / 4 " 3.5X57 4.2X65
3.5X60 4.2X70
6x2-1 / 2 " 3.5X63 8x3 " 4.2X75
6x3 " 3.5X75 4.2X76
4.2X80
4.2X90
#7
(3.9)
7x1 " 3.9X25 # 10
(4.8)
10x4 " 4.8X100
3.9X30 4.8X110
7x1-1 / 4 " 3.9X32 4.8X115
7x1-3 / 8 " 3.9X35 4.8X120
7x1-1 / 2 " 3.9X38 10x5 " 4.8X125
3.9X40 4.8X127
3.9X42 4.8X130
7x1-3 / 4 " 3.9X45 10X1.1 / 2 " 4.8X38
7x2 " 3.9X50 10X2 " 4.8X50
3.9X55 10X2.1 / 2 4.8X63
3.9X60 4.8X70
7x2-1 / 2 " 3.9X63 10x3 " 4.8X75
3.9X70 4.8X80
7x3 " 3.9X75 4.8X90
4.8X95

Näme üçin bizi saýlamaly?

• Zawodyň göni bahasy.
• Professional gözleg we gözleg topary.
• 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
• 24 sagat hyzmat ediň
• Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
• OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Bukja

jikme-jiklik

Dürli örtük

1

GAR FOSFAT

2

ÇYK FOSFAT EDILDI

3

ZINC


  • Öňki:
  • Indiki: