Hytaý poslamaýan polatdan ýasalan din 603 tekiz kelleli galvanizli wagon bolt öndürijisi we üpjün ediji |Fasto

Poslamaýan polatdan ýasalan 603 tekiz kelleli galvanizli wagon bolt

Gysga düşündiriş:

Jemleýji: Düz, Gara oksid, ZINC PLATED, Chrome örtülen, Passiwasiýa
Material: poslamaýan polat
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý
Standart: DIN
material: Uglerod polat, poslamaýan polat, Bürünç, Alýumin we ş.m.
Ölçegi: M2 ~ M8 ýa-da # 4-24 ~ 1/2 ″ ýa-da özleşdirilmeli
Şahadatnama: ISO9001


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

DIN 603 wagon boltlary, bu programmalar üçin ýörite döredilen bolt görnüşleri.1800-nji ýyllaryň başynda bu boltlar wagonlaryň we tigirleriň gurluşygynda ulanylypdyr.Şol ýerde olaryň adyny alýarlar
Jemleýji: Düz, Gara oksid, ZINC PLATED, Chrome örtülen, Passiwasiýa
Material: poslamaýan polat
Gelip çykan ýeri: Týanjinin, Hytaý
Standart: DIN
material: Uglerod polat, poslamaýan polat, Bürünç, Alýumin we ş.m.
Ölçegi: M2 ~ M8 ýa-da # 4-24 ~ 1/2 "ýa-da özleşdirilmeli
Şahadatnama: ISO9001
Adatça 15-30 günüň içinde

spesifikasiýa

jikme-jiklik

Näme üçin bizi saýlamaly?

· Zawodyň göni bahasy.
· Professional gözleg we gözleg topary.
· 1999-njy ýyldan bäri hünär berkidiji öndürijini üpjün ediň.
· 24 sagat hyzmat ediň
· Çalt eltip bermek, 4-7 iş gününiň dowamynda yzygiderli önümler.
· OEM sargytlaşdyrmak hyzmaty.

jikme-jiklik

Biziň kompaniýamyz OEM hyzmatyny berýär, doly berkidiji önümçilik liniýasyna eýedir we öz elimizdäki we ilkinji ädimden soňky ädime çenli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän ähli berkidijileriň hiline doly gözegçilik edýär.
Şol bir wagtyň özünde, biz asyl öndüriji, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary mugt berip bileris, her önümçilik prosedurasyna gözegçilik edip bileris we bahany hem dolandyryp bileris.Indi global müşderilerimiz bar we global berkitme kompaniýalary üçin OEM-i üpjün edýäris.Potensial islegiňiz we mukdaryňyz bar bolsa, has gowy baha üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Öndüriji bolanymyz üçin lomaý bahalary göni müşderilerimize hödürläp bileris.
Berkidijiler we bahalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!

Näme üçin wagon boltlary diýilýär?

Wagon boltlary agaç ussalarynda, agaçdan ýasalan materiallarda we agaç önümleriniň gurluşygynda ulanmak üçin niýetlenen ýörite berkidiji.Adyny 1800-nji ýyllaryň başynda wagonlar we wagon tigirleri gurmak bilen baglanyşykly asyl maksadyndan alýarlar.

Bukja

Bukja

Enjamlar we ussahanalar

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: